Intexstore is lid van de Koninklijke Metaalunie. In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene (Consumenten)voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing.

Wij hanteren twee soorten voorwaarden. Voor consumenten zijn dat de Consumentenvoorwaarden Metaalunie. En voor bedrijven zijn dat de Metaalunievoorwaarden 2014.

Zie hieronder de pdf-jes met de voorwaarden:

Consumentenvoorwaarden Metaalunie 2019

Privacy Verklaring 2019

Metaalunievoorwaarden 2019 Nederlands