ACTIEVOORWAARDEN INTEXSTORE

 1. Winacties worden uitgeschreven door Mike de Groot onder de handelsnaam Intexstore BV gevestigd te Hem. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier heeft ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 10. Intexstore BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Intexstore BV voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. U ontvangt voortaan de e-mail nieuwsbrief. U kunt natuurlijk altijd aangeven dat u deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Intexstore BV.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Intexstore BV, Driebanweg31 1607 ML Hem, 0228 – 54 34 01, info@intexstore.nl.

Klik hier om de algemene voorwaarden naar uw computer op te slaan.